GRANNSAMVERKAN STORVRETA

Syftet med denna grannsamverkan i Storvreta är att göra Storvreta mindre attraktivt för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området. Ett annat syfte är att sprida kunskap om hur man skyddar sig mot inbrott vilket avskräcker och försvårar för tjuven. En positiv bieffekt är att det ökar tryggheten och trivseln i vårt samhälle.

Grannsamverkan är en effektiv brottsförebyggande metod. Enligt statistik från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26% i de områden som har en aktiv grannsamverkan.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, försäkringsbolagen Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa och Moderna Försäkringar, SSF Stöldskyddsföreningen, BRÅ, Sveriges Kommuner och Landsting, SABO, Hyresgästföreningen, Villaägarna och HSB, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende.

På denna hemsida finner du information om grannsamverkan i Storvreta, länkar till myndigheter och organisationer som arbetar med grannsamverkan, tips och hur du skyddar dig mot inbrott samt ger möjlighet att komma i kontakt med företrädare för Grannsamverkan Storvreta.