OM OSS

Grannsamverkan i Storvreta inleddes genom ett initiativ från en privatperson i oktober 2014. Initiativtagarens avsikt var att hålla samverkan inom ett begränsat område men intresset var så stort så att projektet växte i omfång. Ett antal möten genomfördes med Polisen under senhösten 2014 och ett större informationsmöte hölls i december samma år. Informationsspridningen har initialt skett via en sluten grupp på Facebook men beslut fattades att verksamheten även skulle nyttja en hemsida på Internet.

Ännu är formerna för grannsamverkan i Storvreta inte fastställda men planen är att de så ska bli under våren 2015.

Syftet med denna hemsida är att på ett enkelt sätt kunna sprida information om arbetet med grannsamverkan i Storvreta men även kunna dela information rörande grannsamverkan generellt oss boende emellan.

Har Ni tips och idéer på vad som bör finnas på hemsidan, har frågor om verksamheten eller vill engagera Er så rekommenderas Ni att nyttja vårt kontaktformulär.