Skadegörelse vid Skogsvallens IP

Under lördagskvällen drabbades Skogsvallens IP av skadegörelse. Ett antal mindre bränder har startats i soptunnor och på konstgräsplanen. Närboende till idrottsplatsen upptäckte bränderna och kunde larma rättningstjänst.

Händelsen har inte rönt uppmärksamhet hos media eller i Polisens kommunikationskanaler.

Share